Samsung: Twórz kontakty i zarządzaj nimi (2023)

SAMSUNG 14975

Aby uniknąć konieczności zapamiętywania numerów telefonów poszczególnych kontaktów, aplikacja kontaktów oferuje przejrzyste zarządzanie kontaktami w celu dodawania różnych szczegółów. Tutaj pokazujemy, jak tworzyć nowe kontakty i zarządzać nimi.

Po utworzeniu nowego kontaktu można go nie tylko wywołać za pomocą aplikacji telefonu, aby wykonać połączenie, ale można go również edytować za pomocą książki adresowej lub listy kontaktów. Podczas edytowania kontaktu można dodawać różne informacje kontaktowe, takie jak różne numery telefonów, adresy, adresy e-mail lub ważne daty, takie jak urodziny, które są wyświetlane na przykład w aplikacji kalendarza.

Oprócz wprowadzania danych kontaktowych możesz dodać własne zdjęcie lub zdjęcie profilowe oraz osobisty dzwonek do każdego zapisanego kontaktu, dzięki czemu możesz usłyszeć, kto dzwoni, gdy dzwoni połączenie.

Aplikacja Kontakty umożliwia także dodawanie i wysyłanie kontaktów w postaci kodu QR, który należy zeskanować głównym aparatem telefonu komórkowego lub tabletu, aby dodać nowy kontakt.

Spis treści

Tworzyć Edytować Zablokować Gasić Oznacz jako ulubione Przypisz zdjęcie Przypisz dzwonek dodaj urodziny Synchronizacja kontaktów Dodaj za pomocą kodu QR Odzyskaj usunięte kontakty Dodaj do ekranu głównego Często zadawane pytania (FAQ)

Więcej tego?

Zapisz się do

Tworzyć

W książce adresowej lub w aplikacji Kontakty można zarządzać istniejącymi kontaktami i dodawać nowe kontakty, które można przechowywać w jednym z następujących miejsc przechowywania:

 • Konto Samsunga
 • telefon (pamięć wewnętrzna)
 • Karta SIM 1
 • Karta SIM 2
 • Konto Google

Oprócz podania imienia i nazwiska oraz numeru telefonu można również podać następujące dane kontaktowe:

 • E-mail
 • Grupa
 • Informacje o miejscu pracy
 • Adres
 • Ważne daty
 • Relacje
 • notatki
 • strona internetowa
 • Treść komunikatora

Androida 12 | Jeden interfejs użytkownika 4.0

Samsung: Twórz kontakty i zarządzaj nimi (1)

Samsung: Twórz kontakty i zarządzaj nimi (2)

Samsung: Twórz kontakty i zarządzaj nimi (3)

Samsung: Twórz kontakty i zarządzaj nimi (4)

 1. otwartyKontakt
 2. uzyskiwaćDodać do
 3. daćnazwyinumer telefonuA
 4. uzyskiwaćZapisz na komputerze

Edytować

Aby informacje kontaktowe były aktualne, każdy zapisany kontakt można edytować, aby można było aktualizować lub dodawać szczegóły.

Po żądanych zmianach kontakt zostanie zapisany we wskazanej pamięci lub koncie, a informacje zostaną wyświetlone w przeglądzie kontaktów.

Androida 12 | Jeden interfejs użytkownika 4.0

Samsung: Twórz kontakty i zarządzaj nimi (5)

Samsung: Twórz kontakty i zarządzaj nimi (6)

Samsung: Twórz kontakty i zarządzaj nimi (7)

Samsung: Twórz kontakty i zarządzaj nimi (8)

Samsung: Twórz kontakty i zarządzaj nimi (9)

Samsung: Twórz kontakty i zarządzaj nimi (10)

 1. otwartyKontakt
 2. Wybierz jedenKontakt
 3. uzyskiwaćEdytować
 4. uzyskiwaćPokaż więcej
 5. Wybierzpole szczegółów
 6. Podaj odpowiedniDanewi stuknijZapisz na komputerze

Zablokować

Zapisane kontakty można zablokować, co oznacza, że ​​nie można więcej dzwonić ani wysyłać wiadomości.

Po zablokowaniu kontaktu dzwoniący słyszy sygnał zajętości i nie jest sygnalizowany dzwonkiem i wibracją, a jedynie odnotowany wpisem na liście połączeń.

Androida 12 | Jeden interfejs użytkownika 4.0

Samsung: Twórz kontakty i zarządzaj nimi (11)

Samsung: Twórz kontakty i zarządzaj nimi (12)

Samsung: Twórz kontakty i zarządzaj nimi (13)

Samsung: Twórz kontakty i zarządzaj nimi (14)

Samsung: Twórz kontakty i zarządzaj nimi (15)

 1. otwartyKontakt
 2. Wybierz jedenKontakt
 3. uzyskiwaćWięcej
 4. uzyskiwaćzablokować kontakt
 5. uzyskiwaćZablokować

Gasić

Jeśli jeden lub więcej kontaktów nie jest już potrzebnych, można je w dowolnym momencie usunąć, aby lista kontaktów w smartfonie Samsung była aktualna i przejrzysta.

Z Androidem 10:Od Androida 10 (One UI 2) kontakty można usunąć, ale nadal znajdują się one w koszu przez 30 dni. W ten sposób można również przywrócić usunięte kontakty.

Androida 9:Zapisane kontakty można usunąć bezpośrednio z urządzenia Samsung, nawet jeśli są zapisane na koncie Samsung lub Google. Jeśli kontakt zostanie usunięty, nie będzie można go już przywrócić.

Androida 12 | Jeden interfejs użytkownika 4.0

Samsung: Twórz kontakty i zarządzaj nimi (16)

Samsung: Twórz kontakty i zarządzaj nimi (17)

Samsung: Twórz kontakty i zarządzaj nimi (18)

Samsung: Twórz kontakty i zarządzaj nimi (19)

Samsung: Twórz kontakty i zarządzaj nimi (20)

Samsung: Twórz kontakty i zarządzaj nimi (21)

 1. otwartyKontakt
 2. otwórz tomenu
 3. uzyskiwaćusuń kontakty
 4. Wybierz jeden lub więcejKontakt
 5. uzyskiwaćGasić
 6. uzyskiwaćW śmieciach

Oznacz jako ulubione

Ulubione są wyświetlane u góry aplikacji Kontakty w smartfonie Samsung, co zapewnia szybki dostęp. Ale ulubione są umieszczane preferencyjnie nie tylko w aplikacji kontaktów, ale także na przykład w aplikacji telefonu.

Instrukcje pokazują, jak dodać kontakt do Ulubionych. Kontakt można również usunąć z ulubionych w ten sam sposób.

Wywołaj listę ulubionych

Jeśli chcesz szybko edytować ulubione, możesz szybko dodawać lub usuwać ulubione z grupy „Oznaczone gwiazdką w systemie Android”. Oszczędza to konieczności otwierania każdego kontaktu.

Androida 12 | Jeden interfejs użytkownika 4.0

Samsung: Twórz kontakty i zarządzaj nimi (22)

Samsung: Twórz kontakty i zarządzaj nimi (23)

Samsung: Twórz kontakty i zarządzaj nimi (24)

 1. otwartyKontakt
 2. Wybierz jedenKontakt
 3. uzyskiwaćulubione

Przypisz zdjęcie

Oprócz informacji kontaktowych każdy zapisany kontakt może mieć również własne zdjęcie profilowe lub zdjęcie kontaktu.

Przypisane zdjęcie/obraz pojawi się na liście kontaktów aplikacji Kontakty i Telefon zamiast inicjałów imion.

Oprócz wybierania własnych zdjęć lub obrazów z galerii, emotikony AR lub naklejki mogą być również używane jako zdjęcia kontaktów.

Uwaga: Do kontaktów, które są nadal zapisane na karcie SIM, nie można przypisać zdjęcia ani obrazu, ponieważ nie można ich zapisać w pamięci karty SIM.

Androida 12 | Jeden interfejs użytkownika 4.0

Samsung: Twórz kontakty i zarządzaj nimi (25)

Samsung: Twórz kontakty i zarządzaj nimi (26)

Samsung: Twórz kontakty i zarządzaj nimi (27)

Samsung: Twórz kontakty i zarządzaj nimi (28)

Samsung: Twórz kontakty i zarządzaj nimi (29)

Samsung: Twórz kontakty i zarządzaj nimi (30)

Samsung: Twórz kontakty i zarządzaj nimi (31)

 1. otwartyKontakt
 2. Wybierz jedenKontakt
 3. uzyskiwaćZdjęcie kontaktu
 4. uzyskiwaćGaleria
 5. Wybierzzdjęcie/obraz
 6. przejść zzdjęcie/obrazi stuknijOK
 7. uzyskiwaćZapisz na komputerze

Przypisz dzwonek

Domyślnie połączenie przychodzące będzie dzwonić z domyślnym dzwonkiem ustawionym w ustawieniach dźwięku.

Aby móc rozróżnić określone kontakty i rozpoznać je po dzwonku, każdemu kontaktowi można przypisać własny dźwięk dzwonka.

Oprócz fabrycznie zainstalowanych dzwonków Galaxy, kontaktowi można również przypisać własny dźwięk lub utwór (mp3) jako dźwięk dzwoniącego.

Androida 12 | Jeden interfejs użytkownika 4.0

Samsung: Twórz kontakty i zarządzaj nimi (32)

Samsung: Twórz kontakty i zarządzaj nimi (33)

Samsung: Twórz kontakty i zarządzaj nimi (34)

Samsung: Twórz kontakty i zarządzaj nimi (35)

Samsung: Twórz kontakty i zarządzaj nimi (36)

Samsung: Twórz kontakty i zarządzaj nimi (37)

Samsung: Twórz kontakty i zarządzaj nimi (38)

Samsung: Twórz kontakty i zarządzaj nimi (39)

 1. otwartyKontakt
 2. Wybierz jedenKontakt
 3. uzyskiwaćEdytować
 4. uzyskiwaćPokaż więcej
 5. uzyskiwaćdzwonek
 6. Wybierz jedendzwonek
 7. uzyskiwaćPowrót
 8. uzyskiwaćZapisz na komputerze

dodaj urodziny

Aby nie zapomnieć o kolejnych urodzinach zapisanych kontaktów, można je zapisać bezpośrednio w odpowiednich informacjach kontaktowych.

Oprócz rocznicy lub jubileuszu w polu szczegółowym „Ważne daty” można również dodać urodziny, które można również wyświetlić na przykład w przeglądzie kalendarza.

Uwaga: Jeżeli w kalendarzu mają być również wyświetlane urodziny, kontakt musi być zapisany w koncie Samsung.

Androida 12 | Jeden interfejs użytkownika 4.0

Samsung: Twórz kontakty i zarządzaj nimi (40)

Samsung: Twórz kontakty i zarządzaj nimi (41)

Samsung: Twórz kontakty i zarządzaj nimi (42)

Samsung: Twórz kontakty i zarządzaj nimi (43)

Samsung: Twórz kontakty i zarządzaj nimi (44)

Samsung: Twórz kontakty i zarządzaj nimi (45)

Samsung: Twórz kontakty i zarządzaj nimi (46)

Samsung: Twórz kontakty i zarządzaj nimi (47)

 1. otwartyKontakt
 2. Wybierz jedenKontakt
 3. uzyskiwaćEdytować
 4. uzyskiwaćPokaż więcej
 5. uzyskiwaćWażne daty
 6. wybieraćUrodzinyi stuknijFakt
 7. daćUrodzinyi stuknijGotowy
 8. uzyskiwaćZapisz na komputerze

Synchronizacja kontaktów

Kontakty są regularnie aktualizowane na smartfonie Samsung z podpisanym kontem Samsung lub kontami Google. Jeśli kontakty są edytowane, dodawane lub usuwane na smartfonie, innym urządzeniu (tablecie) lub na koncie takim jak Google, są one synchronizowane w regularnych odstępach czasu, aby wszystkie informacje kontaktowe były aktualne na różnych urządzeniach.

Oprócz automatycznej synchronizacji, którą można również aktywować lub dezaktywować indywidualnie dla odpowiednich kont, dane można również synchronizować ręcznie.

Androida 12 | Jeden interfejs użytkownika 4.0

Samsung: Twórz kontakty i zarządzaj nimi (48)

Samsung: Twórz kontakty i zarządzaj nimi (49)

Samsung: Twórz kontakty i zarządzaj nimi (50)

Samsung: Twórz kontakty i zarządzaj nimi (51)

Samsung: Twórz kontakty i zarządzaj nimi (52)

 1. otwartyKontakt
 2. otwórz tomenu
 3. uzyskiwaćZarządzaj kontaktami
 4. uzyskiwaćsynchronizacja kontaktów
 5. Wyłącz/włącz osobęTreśćlub stuknijSynchronizować

Dodaj za pomocą kodu QR

Udostępniając kontakty, przesyłanie informacji kontaktowych jest już bardzo łatwe, ponieważ otrzymany kontakt wystarczy zapisać jako plik .vcf na urządzeniu Samsung.

Jeszcze łatwiej jest odbierać lub dodawać kontakty, skanując kod QR, a jedyną wadą jest to, że kod QR musi zostać przechwycony aparatem, a nadawca kontaktu musi znajdować się w pobliżu.

Androida 12 | Jeden interfejs użytkownika 4.0

Samsung: Twórz kontakty i zarządzaj nimi (53)

Samsung: Twórz kontakty i zarządzaj nimi (54)

Samsung: Twórz kontakty i zarządzaj nimi (55)

Samsung: Twórz kontakty i zarządzaj nimi (56)

Samsung: Twórz kontakty i zarządzaj nimi (57)

 1. otwartyKontakt
 2. otwórz tomenu
 3. uzyskiwaćSkanowania QR code
 4. zeskanuj jedenKod QR
 5. W razie potrzeby edytuj plikKontakti stuknijZapisz na komputerze

Odzyskaj usunięte kontakty

Podczas usuwania kontaktów są one najpierw przenoszone do kosza i przechowywane łącznie przez 30 dni, zanim zostaną trwale usunięte z systemu. W tym czasie użytkownik ma możliwość przywrócenia wszystkich kontaktów i powiązanych z nimi danych, takich jak numery telefonów, adresy, notatki czy zdjęcie kontaktu.

Po 30 dniach kontakty są następnie trwale usuwane i nie można ich łatwo odzyskać, więc użytkownik może wypróbować tylko różne aplikacje do odzyskiwania kontaktów, przy czym pełne odzyskanie danych kontaktowych nie jest gwarantowane.

Androida 12 | Jeden interfejs użytkownika 4.0

Samsung: Twórz kontakty i zarządzaj nimi (58)

Samsung: Twórz kontakty i zarządzaj nimi (59)

Samsung: Twórz kontakty i zarządzaj nimi (60)

Samsung: Twórz kontakty i zarządzaj nimi (61)

Samsung: Twórz kontakty i zarządzaj nimi (62)

Samsung: Twórz kontakty i zarządzaj nimi (63)

 1. otwartyKontakt
 2. otwórz tomenu
 3. uzyskiwaćkosz na papier
 4. uzyskiwaćEdytować
 5. Wybierz jeden lub więcejKontakt
 6. uzyskiwaćPrzywrócić

Dodaj do ekranu głównego

Dzięki One UI użytkownik może powiązać ważne lub często wybierane kontakty bezpośrednio z ekranem startowym smartfona Samsung.

W tym celu otwiera się wybór widżetów i kategoriaKontaktwybrany, który daje następujące opcje, który jest następnie umieszczany jako ikona kontaktu na ekranie głównym:

 • wiadomość docelowa
 • bezpośrednie połączenie
 • kontakt (wyświetlacz)

Po wybraniu łącza do kontaktu na ekranie startowym, w zależności od wybranej opcji, nawiązywane jest połączenie lub wyświetlane przez aplikację telefonu, wysyłana jest wiadomość SMS za pośrednictwem aplikacji wiadomości lub wyświetlany jest przegląd kontaktów ze wszystkimi zapisanymi informacjami.

Uwaga: Dodany widżet lub ikonę kontaktu można dowolnie umieścić na ekranie głównym oraz w dowolnym momencie przenieść lub usunąć.

Androida 12 | Jeden interfejs użytkownika 4.0

Samsung: Twórz kontakty i zarządzaj nimi (64)

Samsung: Twórz kontakty i zarządzaj nimi (65)

Samsung: Twórz kontakty i zarządzaj nimi (66)

Samsung: Twórz kontakty i zarządzaj nimi (67)

Samsung: Twórz kontakty i zarządzaj nimi (68)

Samsung: Twórz kontakty i zarządzaj nimi (69)

 1. Stuknij i przytrzymaj jedenwolny obszarna ekranie głównym
 2. uzyskiwaćWidżety
 3. uzyskiwaćKontakt
 4. wybieraćwiadomość docelowa,bezpośrednie połączenieLubKontakt
 5. uzyskiwaćDodać do
 6. Wybierz jedenKontakt

Często zadawane pytania (FAQ)

Dlaczego nie mogę przypisać zdjęcia do kontaktów?

NaPrzypisz zdjęcia kontaktówkonieczne jest upewnienie się, że kontakty znajdują się w pamięci wewnętrznej, koncie Google lub koncie Samsung.
Zdjęć lub obrazów nie można dodawać do kontaktów SIM.

Czy możesz zmienić dzwonek dla kontaktów?

Obsługuje to aplikacja telefonu na smartfonie SamsungPrzypisz dzwonki do poszczególnych kontaktów, gdzie można wybrać dzwonek zainstalowany fabrycznie lub własny.

Gdzie są zapisywane nowe kontakty?

Aplikacja Telefon w smartfonie Samsung oferuje możliwość zapisywania nowych kontaktów na karcie SIM, w pamięci wewnętrznej, na koncie Google lub powiązanym koncie Samsung, dla któregoTworzenie kontaktumusi być wybrana górna pozycja menu aktualnej lokalizacji przechowywania.

Jak odzyskać usunięte kontakty?

Aplikacja Kontakty na smartfonie Samsung udostępnia kosz do odzyskiwania usuniętych kontaktów.
Po usunięciu kontaktu będzie on tam przechowywany przez 30 dni, zanim zostanie całkowicie usunięty.

Czy możesz odzyskać kontakty bez konta Samsung?

Kontakty można teoretycznie przywrócić za pomocą konta Samsung lub Google lub pliku vCard w pamięci wewnętrznej.
Jeśli kontakty zostały niedawno usunięte, możesz przywrócić dane z kosza w ciągu 30 dni.

Co oznacza synchronizacja kontaktów?

Podczas synchronizacji kontaktów wszelkie zmiany wprowadzone w kontaktach zapisanych na koncie są aktualizowane i stosowane na wszystkich urządzeniach powiązanych z odpowiednim kontem Google lub Samsung.

Dlaczego kontakty się nie synchronizują?

W celu automatycznej synchronizacji danych kontaktów konta należy aktywować synchronizację odpowiedniego konta Samsung lub Google.
W związku z tym wszystkie zmiany są przyjmowane, aby zagwarantować dostęp na różnych urządzeniach.

FAQs

Jak zsynchronizować kontakty z telefonu z kontem Google? ›

Synchronizowanie Kontaktów Google z urządzeniem mobilnym lub komputerem
 1. Na telefonie lub tablecie z Androidem otwórz Ustawienia.
 2. Kliknij Google. Ustawienia aplikacji Google. Synchronizacja Kontaktów Google. Stan synchronizacji.
 3. Wyłącz opcję Synchronizuj automatycznie.

Jak przenieść kontakty z konta Samsung na konto Google? ›

Przenoszenie kontaktu
 1. Na telefonie lub tablecie z Androidem otwórz aplikację Kontakty .
 2. Wybierz kontakt.
 3. W prawym górnym rogu kliknij Menu. Przenieś na inne konto.
 4. Wybierz konto Google, na które chcesz przenieść kontakt.

Jak zsynchronizować kontakty Samsung? ›

Jeśli korzystasz z telefonu z Androidem, najłatwiej będzie ci utworzyć kopię kontaktów i zapisać ją na dysku Google. Wejdź w ustawienia telefonu, wybierz konto Google, przejdź do ustawień aplikacji, a następnie ustaw synchronizację kontaktów. W ten sposób wszystkie potrzebne dane będą zapisywane w chmurze.

Jak przenieść kontakty z samsung account? ›

 1. 1 Otwórz aplikację Kontakty i stuknij ikonę menu. ...
 2. 2 Stuknij "Zarządzanie kontaktami".
 3. 3 Stuknij "Importuj lub eksportuj kontakty".
 4. 4 Wybierz spomiędzy "Importuj" lub "Eksportuj".
 5. 5 W razie wybrania opcji importu, wybierz źródło, z którego kontakty są przenoszone. ...
 6. 6 Wybierz kontakty do importu.
 7. 7 Stuknij "Gotowe".

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Cheryll Lueilwitz

Last Updated: 12/16/2023

Views: 5613

Rating: 4.3 / 5 (74 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Cheryll Lueilwitz

Birthday: 1997-12-23

Address: 4653 O'Kon Hill, Lake Juanstad, AR 65469

Phone: +494124489301

Job: Marketing Representative

Hobby: Reading, Ice skating, Foraging, BASE jumping, Hiking, Skateboarding, Kayaking

Introduction: My name is Cheryll Lueilwitz, I am a sparkling, clean, super, lucky, joyous, outstanding, lucky person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.